FUGA NANOTECH 730 Kreisel

Elastyczna, cementowa fuga oparta o nanotechnologię

Zaprawa do spoinowania wyprodukowana w oparciu o nanotechnologie. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, idealna na ogrzewanie podłogowe. Umożliwia uzyskanie spoin o małej nasiąkliwości z efektem perlenia, dużej odporności na zabrudzenie, elastycznych, wytrzymałych na ścieranie. Do spoinowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, betonowych oraz nie podatnego na przebarwienia kamienia naturalnego i sztucznego, układanych wewnątrz i na zewnątrz budynku, od 1 do 20 mm. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.

Zaprawa przeznaczona jest do spoinowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, terakotowych, gresowych, betonowych oraz z nie podatnego na przebarwienia kamienia naturalnego i sztucznego, układanych na podłożach wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zaprawę można stosować przy szerokości spoin od 1 do 20 mm. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie. Może być stosowana na podłożach z ogrzewaniem podłogowym.

Dane techniczne:

Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące, pigmenty

Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,25 g/cm3

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 15,0 MPa

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 3,5 MPa

Odporność na ścieranie: ≤1000 mm³

Klasyfikacja wg PN-EN 13888:2004: CG2WAr

Zawartość rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002%

Dane wykonawcze:

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą: ok. 1,25 litra wody na 5 kg suchej mieszanki; ok. 0,5 litra wody na 2 kg suchej mieszanki

Szerokość spoiny: 1-20 mm