Klej EXPERT 1 mrozoodporny 25kg

Profesjonalny klej do przyklejania glazury i terakoty

 

Profesjonalna zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych i terakotowych. Jest to przygotowana fabrycznie sucha mieszanka spoiw hydraulicznych, wypełniaczy mineralnych oraz specjalnych domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania średniowarstwowego do 10mm. Po stwardnieniu jest wodo- i mrozoodporna. Dobrze urabialna, łatwa do aplikacji.

Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych i terakotowych, ściennych oraz podłogowych o nasiąkliwości >3% do sztywnych, nieodkształcalnych podłoży wewnątrz i – w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych – na zewnątrz pomieszczeń. Do stosowania w miejscach nie narażonych na znaczące odkształcenia na skutek zmian temperatury (występowanie naprężeń termicznych). Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, jastrychy cementowe (o wilgotności < 2%). Zaprawy tej nie należy stosować do układania płytek na jastrychach anhydrytowych, jastrychach anhydrytowych cementowych z ogrzewaniem podłogowym, a także do przyklejania płytek gresowych, do tego celu proponujemy użyć kleju EXPERT do gresu lub EXPERT odkształcalnego.

Dane techniczne

Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące

Gęstość objętościowa: ok.1,65 g/cm3

Klasyfikacja zaprawy wg PN-EN 12004:2008: C1T

Przyczepność początkowa: 0,5MPa

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: 0,5MPa

Przyczepność po starzeniu termicznym: 0,5MPa

Przyczepność po cyklach mrozowych: 0,5MPa

Spływ: ≤ 0,5 mm

Reakcja na ogień: A1

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%