Genderka Styropian EPS 036 Dach-Podłoga-Parking

Genderka Styropian EPS 036 Dach-Podłoga-Parking

ZASTOSOWANIE

  • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną silnie obciążona
  • izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążona
  • izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym silnie obciążona
  • warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

 

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

 

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Grubość

T(2)

± 2 mm

Długość

L(3)

± 3 mm

Szerokość

W(3)

± 3 mm

Prostokątność

S(5)

± 5 mm/m

Płaskość

P(5)

± 5 mm

Wytrzymałość na zginanie

BS200

≥ 200 kPa

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym

CS(10)150

≥ 150 kPa

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)5

± 0,5 %

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności

DS(70,-)2

≤ 2 %

Wytrzymałość na rozciąganie

DLT(1)5

≤ 5 %

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ld

≤ 0,036 W/(m×K)

Klasa reakcji na ogień

 

E